De Confiance

  • Architect: Bureau Noordeloos
  • Beeldmateriaal: Bureau Noordeloos
  • Fasen: Omgevingsvergunning tm uitvoering
  • Projectleiding: Albert Werkman
  • Tekenwerk: Albert Werkman & Ramon Zuidersma
  • Status: gerealiseerd 02-07-2009 (36 maanden bouwtijd)

tekst: Bureau Noordeloos

Dit project is vervangende nieuwbouw voor te slopen galerijflats uit de jaren 50 in de woonwijk Corpus den Hoorn te Groningen. Als ‘doorexperiment’ op het thema stempel wordt het hoofdblok langs de Laan van de Vrijheid als ruggengraat opgevat, die een hoogtepunt kent in een sculpturale knoop op de hoek van de Kochstraat. Deze knoop wordt transparant gemaakt door over 2 verdiepingen en een grote breedte de bebouwing weg te laten. Het groene van fraaie boombeplanting voorziene binnenterrein wordt hierdoor letterlijk voelbaar gemaakt. Op het knooppunt wordt ook het Atrium geprojecteerd, dat de verschillende bouwblokken verbindt, maar bovenal straalt het door de open hoek de hele buurt in. De tuinzijde van het grote blok wordt ontworpen om optimaal van zon, groen en uitzicht te genieten. Er wordt een brede leefzone geïntroduceerd voor balkons, ruime galerijen, lichthoven en terrassen. De woningen zijn zowel bestemd voor de verkoop als voor de (sociale en vrije sector) huurmarkt ontworpen. Een aantal appartementen zal, samen met het Atrium, door de stichting NOVO worden gebruikt voor de huisvesting van gehandicapten. De opzet van alle woningen is zodanig ontworpen, dat er zowel flexibele als levensloopbestendige plattegronden zijn ontstaan. 

122 koop- en huurwoningen- 14 sociale huurappartementen- 9 vrije sector huurappartementen- 39 koopappartementen- 48 appartementen NOVO (+ facilitaire ruimten en dienstencentrum)- 24 patio koopwoningen