BIM 360 cache verplaatsen

Ik heb voor mijn C drive op mijn laptop 500 GB beschikbaar waar ik al mijn software op heb geïnstalleerd. Momenteel werk ik aan het Schiphol A pier project die groot is en met alle links wel ongeveer +20 GB gebruikt op mijn C schijf. Nu ben ik op het internet gaan zoeken voor de oplossing om het pad te veranderen naar een andere schijf, ik dacht dat een nieuwere versie van de Desktop Connector deze locatie van C naar een andere drive kon wijzigen maar het is mij niet gelukt.

Na verder zoeken kwam ik de volgende topic tegen, credits to: https://bimchapters.blogspot.com/2019/05/move-bim-360-cache-files-to-another.html

Hierbij wordt een link gemaakt naar je andere harde schijf, in het nederlands:

  1. maak een nieuwe map aan op je D schijf D:\RevitUserAppdata
  2. Alle Revit apps afsluiten
  3. sluit RevitAccelerator.exe in taakbeheer
  4. in explorer / verkenner ga naar: C:\Users\[User Profile]\AppData\Local\Autodesk\Revit
  5. Verplaats mappen  ‘Autodesk Revit 2023 (and lower versions)” and “ParCache” naar de nieuwe map RevitUserAppdata op de D-drive
  6. vervolgens opdrachtpromt als administrator uitvoeren en : cd: C:\Users\[User Profile]\AppData\Local\Autodesk\Revit
  7. je bent nu in de map waar je de link moet maken naar de D schijf, je typt hierachteraan de commando: mklink /D “Autodesk Revit 2023” “D:\RevitUserAppdata\Autodesk Revit 2023”
  8. Deze commando doe je ook voor de eerdere versies die je verplaatst hebt <R2023
  9. vervolgens voor de PacCache map: mklink /D PacCache D:\RevitUserAppdata\PacCache
  10. Tot slot RevitAccelerator.exe weer inschakelen (zie stap3)

In versie Revit 2024 is deze optie om locatie te kiezen ingebouwd onder opties